VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Werken met de KVR

De Kleine Vergoedingsregeling (KVR) werd in 2003 in het leven geroepen als makkelijke manier om artistieke prestaties te vergoeden. Vooral voor opdrachten tegen een eerder lage vergoeding, die zeer vaak in het zwart werden uitbetaald, biedt de KVR een uitstekende én legale oplossing.

Laatst bewerkt op 27.11.23

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Er is recent een wet gestemd die de KVR omdoopt tot de AKV. Zolang de nieuwe Kunstwerkcommissie nog niet opgericht is of het nieuw platform niet gelanceerd is, zitten we een overgangssituatie. Ten laatste op 1 januari 2024 zou alles effectief in werking moeten zijn. In afwachting kan je normaal met de KVR blijven werken. We vatten de nieuwe regels hier even samen. Belangrijk: als je nog met de KVR wilt werken dit jaar moet je voor 1 juli de kunstenaarskaart aanvragen via artist@work. Als je die deadline gemist hebt, kan je hier terecht voor meer info. 

Als je per jaar een beperkt aantal artistieke prestaties levert tegen een beperkte vergoeding, en daarnaast ook nog een andere job hebt waar je sociale bescherming mee opbouwt, dan kan je gebruik maken van de KVR. Een aantal termen in de voorgaande zin zijn enorm belangrijk. De KVR is namelijk in meerdere opzichten gelimiteerd:

  • beperkt aantal: je mag slechts 30x per jaar gebruik maken van de KVR. Bovendien mag je niet langer dan 7 dagen na elkaar voor dezelfde opdrachtgever werken.
  • artistieke prestaties: de KVR kan je enkel gebruiken voor ‘de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie’. Soms bestaat er twijfel of een prestatie creatief is of niet: optreden is dat zeker wel, maar workshops of muziekles geven is dat bv. niet. Ook dj's die artistiek bezig zijn kunnen via de KVR werken. Indien je niet zeker bent of een bepaalde opdracht onder deze definitie valt, moet je te rade gaan bij de Commissie Kunstenaars. 
  • beperkte vergoeding: per opdracht mag je per dag max. € 147,67 (bedrag 2023) per persoon verdienen. Een band met 4 leden mag dus 4 keer € 147,67 verdienen per optreden. Op een jaar mag je max. € 2.953,37 (bedrag 2023) verdienen. Let op: als je dat jaarbedrag deelt door de 30 toegelaten prestaties kom je gemiddeld aan € 98,44 per prestatie. 
  • sociale bescherming: aangezien de KVR een forfaitaire kostenvergoeding is, en dus geen loon, is die vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Het bedrag dat je ontvangt, kan je dus netto in je zak steken, maar je bouwt er ook geen enkele vorm van sociale bescherming mee op. Je spaart m.a.w. niet voor je pensioen, eventuele werkloosheidsuitkering … 

Om de KVR te kunnen gebruiken, moet je een kunstenaarskaart hebben. Die vraag je aan via het online platform artist@work. Daarnaast moet elke artiest die mee op het podium staat ook nog de prestaties waarvoor die via KVR betaald wilt worden voor aanvang van de opdracht aangeven op artist@work. Als je nog met de papieren versie werkt, laat je het prestatieblad steeds aftekenen door de organisator. Ook dit moet voor de start van je optreden in orde te worden gebracht zodat je kan aantonen dat je legaal aan het werk bent. Vergeet dit dus niet!

Er zijn nog organisatoren die niet helemaal op de hoogte zijn van de regels rond de KVR en die werken met een 'verklaring op eer'. Weet dat dit document vandaag de dag niets meer waard is. Ofwel geef je de prestatie aan via artist@work, ofwel vul je het prestatieblad in en laat je dat ondertekenen ten laatste voor de start van je optreden/dj-set. Vergeet ook niet dat elke betrokken artiest dit voor zichzelf in orde moet brengen om legaal te kunnen werken met de KVR.

Moet iedereen dan maar zo snel mogelijk een kunstenaarskaart aanvragen? Hangt er een beetje van af wat je precies doet. Ben je een ‘gewone’ uitvoerende muzikant (zanger, gitarist, drummer, bassist …) dan kan je zonder problemen met de KVR uitbetaald worden en vraag je best zo snel mogelijk een kaart aan. Trouwens: als alle leden van je band zich willen laten uitbetalen met de KVR voor een optreden, dan moeten ze allemaal een kunstenaarskaart hebben. De kunstenaars kaart is namelijk persoonlijk en geldt nooit voor een groep. Begin je wat hogere gages te krijgen, dan kan het vaak interessanter zijn om te gaan voor een echt statuut waar je sociale rechten mee opbouwt. 

Er was lange tijd wat onduidelijkheid rond dj's die al dan niet een kunstenaarskaart konden krijgen. De Commissie Kunstenaars heeft intussen bevestigd dat ook dj's een artistieke prestatie kunnen leveren en dus ook een aanvraag kunnen indienen. Dj's zullen wel een vragenlijst moeten invullen om aan te tonen dat ze artistiek bezig zijn. Het is belangrijk om te motiveren dat je wel een eigen artistieke inbreng hebt tijdens je dj-sets.

Ook als je een werkloosheidsuitkering krijgt, kan je gebruik maken van de KVR. De dagen waarop je geld verdient via de KVR, moet je aanduiden op je controlekaart. Je krijgt voor die dag geen werkloosheidsuitkering. Je kan de KVR voor eenzelfde opdracht ook niet combineren met een andere vorm van kostenvergoeding, zoals een vrijwilligersvergoeding of een kilometervergoeding.

Aangezien de KVR een forfaitaire kostenvergoeding is, ben je voor deze vergoeding vrijgesteld van belastingen, sociale bijdragen en btw. Je bouwt er dan ook geen rechten mee op. Voor mensen die regelmatig optreden voor redelijk hoge gages is de KVR daarom niet altijd de beste optie. Als je geen job hebt waar je sociale bescherming mee opbouwt (als werknemer) evenmin.

Antwoorden op veelgestelde vragen over de KVR vind je hier

Update: werken met de KVR of 1bis na 1 juli 2023

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.