VI.BE

Zalen kunnen naar 60% van hun capaciteit

Zalen kunnen naar 60% van hun capaciteit

Na advies van Celeval bevestigen virologen, de Crisiscel Cultuur en minister van Cultuur Jan Jambon dat een capaciteitsverhoging in zalen mogelijk is. Eén stoel tussen individuele toeschouwers en bubbels volstaat, en er hoeft ook geen rij stoelen meer leeggelaten te worden.

08.09.20

Nieuws

Deze belangrijke wijzigingen werden gecommuniceerd door het kabinet-Jambon en ze worden ook zo snel mogelijk opgenomen in een nieuwe versie van het basisprotocol Cultuur. Op die manier zouden zalen naar 60 à 70% van hun volledige capaciteit kunnen gaan. Celeval stelt wel als voorwaarde dat er een gebouwenbeheersysteem met CO2-sensoren aanwezig is. Momenteel staat in het jongste Ministerieel Besluit nog een absolute maximumcapaciteit van 200 bezoekers binnen; zalen kunnen hierop echter sinds 8 september een uitzondering vragen via het zogenoemde CIRM, het Covid Infrastructure Risk Model (niet te verwarren met de CERM of Covid Event Risk Model). Verwacht wordt dat de grenzen van 200 binnen en 400 buiten nu ook stilaan achter ons gelaten kunnen worden.

Ook over die CIRM is nu meer duidelijkheid. Vaste infrastructuren die een uitzondering op de 200-regel willen, moeten met een ingevulde CIRM-scan eerst en vooral naar de lokale overheid. Als die het dossier ontvankelijk verklaart, gaat het terug naar de CIRM-experten, die het zullen toetsen aan alle parameters. De experten maken een advies, dat ondertekend wordt door de minister van cultuur, over aan de burgemeester die uiteindelijk de finale beslissing neemt.

Tot slot is er ook nog wat verfijning van de maatregelen rond zang. Die verschilden nogal wat tussen Vlaanderen en Wallonië en tussen de professionele en amateurkunstensector, maar daar is nu komaf mee gemaakt. Dit zijn de nieuwe, afgestemde maatregelen:

  • zonder mondmasker houden zangers 3 meter afstand rondom
  • met mondmasker houden zangers 2 meter afstand rondom
  • met plexischermen en zonder masker: 1,5 meter afstand
  • als zangers op 1 rij naast elkaar staan en in dezelfde richting zingen, houden ze 1,5 meter afstand en kunnen ze zonder mondmasker zingen

Ook deze maatregelen worden binnenkort verduidelijkt in het basisprotocol Cultuur.

De Crisiscel Cultuur is vooral verheugd over de manier waarop er afgelopen week werd samengewerkt. Deze maatregel en de geformuleerde voorwaarden zijn werkbaar voor ons. Bovendien zijn ze een gevolg van kortere lijnen tussen sector, virologen en de minister. Zo vermijden we verwarring en zijn maatregelen ook gedragen. Om deze crisis het hoofd te bieden moeten we het voortaan zo aanpakken, aldus woordvoerder Tom Kestens.

Viroloog Marc Van Ranst vult aan: Het is duidelijk voor iedereen dat deze maatregel meer werkbaar is in de context van cultuurzalen. Overigens is deze regel voor fysieke afstand maar één van de parameters in het totaalplaatje van de veiligheid. Juiste ventilatie, crowd management, mondmaskers en hygiënemaatregelen blijven even belangrijk.

Voortaan wekelijks overleg tussen minister en cultuursector

Van anderhalve naar één meter afstand op evenementen

Promo adverteren

Reclame