VI.BE

Ook interimmers met korte contracten kunnen nu werkloosheidsuitkering krijgen

Gisteren keurde het federaal parlement een wetsvoorstel hierrond van PS en Ecolo-Groen goed. Het voorstel werd eerder nog tegengehouden omdat er vragen waren bij de haalbaarheid ervan.

10.07.20

Nieuws

Heel veel muzikanten, dj’s, geluidstechnici ... die met korte (dag)contracten via SBK of interim werken, kregen tot nu toe heel moeilijk of geen toegang tot een werkloosheidsuitkering. Deze groep zat dus vast in een zeer precaire positie omdat ze uit de boot vielen en vaak op geen enkele steunmaatregel konden terugvallen. Daar komt nu verandering in.

Het wetsvoorstel dat gisteren in de plenaire zitting werd goedgekeurd, geeft iedereen die in het jaar vóór 13 maart 2020 (het begin van de lockdown) 10 prestaties of 20 arbeidsdagen in de artistieke sector kan aantonen, toegang tot een werkloosheidsuitkering tot het einde van het jaar. Bovendien zal de hoogte van de uitkering niet dalen als die gecombineerd wordt met inkomsten uit auteursrechten. 

Hoe je die prestaties precies moet bewijzen, wordt in het wetsvoorstel niet expliciet vermeld. Aangezien het wel moet gaan om prestaties waarvoor socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden, zal je dat dus moeten doen aan de hand van arbeidscontracten (rechtstreeks bij de opdractgever of via sociaal bureau voor kunstenaars / interimkantoor).

De nieuwe goedgekeurde wet kan je hier nalezen.

Reminder coronabevraging 2: van welke steunmaatregelen maak jij gebruik?

Repetitieruimtes launch

Reclame