VI.BE

Nieuwe update: repeteren in tijden van corona

De laatste weken is er heel wat te doen geweest rond de vraag of je nu wel of niet mag repeteren. We proberen wat meer duidelijkheid te geven, maar de meeste zaken zijn nog heel voorwaardelijk. De situatie kan van dag tot dag en van week tot week wijzigen; volg daarom goed alle mogelijke berichtgeving over onze sector.

28.05.20

Nieuws

Het is belangrijk dat we hier meteen een onderscheid maken tussen amateur- en professionele muzikanten. Volgens minister van cultuur Jan Jambon kunnen professionele kunstenaars, net als alle andere ondernemingen, terug aan de slag.

Hiervoor moet je aan alle preventiemaatregelen kunnen voldoen: respecteer overal de afstandsregels van 1,5 meter en de hygiënemaatregelen (regelmatig handen wassen en oppervlakten ontsmetten). Meer info over deze preventiemaatregelen vind je in de Generieke Gids die de overheid samen met de sociale partners opstelde en in de sectorgids cultuur.

De GEES werkt momenteel aan bijkomende maatregelen voor situaties waarbij veel risico is op overdracht, zoals bijvoorbeeld het geval is bij zangers of blazers. Als professionele muzikanten toch willen repeteren houden ze best extra veel afstand en zet de rest van de groep zich bij voorkeur achter de zanger. Dat betekent meteen ook dat professionele bands die willen repeteren, daarvoor meer dan voldoende ruimte zullen moeten hebben. Vaak zal de ‘gewone’ repetitieruimte niet volstaan en zal je op zoek moeten naar andere mogelijkheden.

Niet-professionele bands en artiesten moeten nog even geduld uitoefenen. Zij kunnen nog niet opnieuw repeteren, aangezien dit niet gezien wordt als arbeid gezien maar als vrije tijd. Een repetitie wordt in dat geval gezien als een samenscholing en kan dus niet doorgaan.

Deze regels gelden ook voor de aanbieders van repetitieruimtes. Zij kunnen hun diensten enkel aanbieden aan professionele muzikanten als alle preventiemaatregelen gegarandeerd kunnen worden.

Op woensdag 3 juni is er een nieuwe bijeenkomst van de Veiligheidsraad waarna een gefaseerde exitstrategie voor de cultuursector zal worden uitgerold. We verwachten dan ook meer informatie over repetities en hopelijk brengt dit ook meer duidelijkheid met zich mee over opnamestudio’s. 

VI.BE blijft intussen verder in overleg met de covexit-werkgroep en de experten.  

Repeteren kan terug vanaf maandag 8 juni, maar...

Repetitieruimtes launch

Reclame