VI.BE

Gids voor heropstart professionele kunsten staat online

De gids voor de heropstart van activiteiten in de professionele kunsten vanaf 1 juli staat online.

19.06.20

Nieuws

Alle werk- en opdrachtgevers en hun medewerkers dienen zich verplicht aan de gids te houden.

De professionele kunstensector vindt in deze online gids de voorwaarden om terug te starten. Ze werden afgestemd met de GEES, bekrachtigd als protocol door de Minister van Cultuur en ondertussen ook goedgekeurd door het paritair comité 304. Een werkgroep op initiatief van oKo met preventie-adviseurs en partners uit de sector zorgde ervoor dat deze gids werd gestroomlijnd met de algemene maatregelen en toepasbaar is op maat van de professionele kunstensector.

Hoe zorg je ervoor dat jij en jouw organisatie goed zijn voorbereid?

De sectorgids is een gedragen instrument, ontstaan uit een initiatief van oKo, in samenwerking met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB. De inhoud kwam co-creatief tot stand met ondersteuning van CJM, het kabinet van Minister van Cultuur Jan Jambon en input vanuit het Kernteam.

Let op: dit is enkel de sectorgids voor de professionele kunsten. Er bestaat ook een aparte sectorgids voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten.

Repetitieruimtes launch

Reclame