VI.BE

Europese creatieve en culturele sector richt zich met één stem tot beleidsmakers

Meer dan 90 Europese koepelorganisaties bundelen de krachten in een reactie op het voorgestelde Europese herstelplan.

18.06.20

Nieuws

Eind mei lanceerde de Europese Commissie een breed herstelplan voor Europa na de coronacrisis, onder de noemer #NextGenerationEU. Daarop komt nu reactie van meer dan 90 koepelorganisaties uit alle hoeken van de Europese culturele en creatieve sector. Onder meer EMEE en EJN - waarvan VI.BE deel uitmaakt - ondertekenden de gezamelijke oproep. 

De boodschap: ‘onze sector heeft nood aan sterke en systemische steunmaatregelen om te herstellen van deze crisis’. 

Het mag intussen duidelijk zijn dat de culturele en creatieve sectoren de gevolgen van deze crisis nog lang met zich mee zullen dragen. Volgens schattingen van de Commissie zelf, loopt het verlies op tot 80% van de omzet in het tweede kwartaal van 2020. En dat voor een sector die met meer dan 12 miljoen VTE’s instaat voor een meerwaarde van 509 miljard euro aan meerwaarde bovenop het Europese BBP. Een sector die bovendien een hoger percentage aan zelfstandigen, freelancers, kleine ondernemingen en jonge arbeidskrachten tewerkstelt dan gemiddeld.

Daarom roepen de Europese creatieve en culturele sectoren op tot een verdere verfijning van de maatregelen. Concreet roepen de ondertekenende koepelorganisaties op tot:

  • een sectorspecifiek instrument voor cultuur. Hoewel het onderdeel REACT-EU naar cultuur refereert, wordt er nergens in de communicatie van de Europese Commissie gegarandeerd dat er middelen worden geoormerkt voor de culturele sector. De sector vraagt om garanties.
  • het opkrikken van de middelen voor Creative Europe, dat samen met het budget voor jeugd en onderwijs het enige budget is dat daalt ten opzichte van het voorstel uit 2018. De organisaties vragen een verhoging van het Creative Europe budget tot 2,8 miljard euro, zoals voorgesteld door het Europees Parlement.

De volledige open brief lees je hier.

Europese cultuursector roept op tot ambitieuze coronamaatregelen

Europese muzieksector verenigt zich in oproep richting beleidsmakers

Repetitieruimtes launch

Reclame