VI.BE

8,4 miljoen euro steun voor Brusselse cultuursector

De Brusselse regering en de gemeenschapscommissies nemen maatregelen om de culturele en creatieve sector in het gewest te ondersteunen.

14.05.20

Nieuws

De Brusselse regering heeft samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Franse gemeenschapscommissie een steunpakket goedgekeurd van 8,4 miljoen euro voor de Brusselse cultuursector. 

Deze steunmaatregelen zijn in het leven geroepen om organisaties en cultuurwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis een financiële duw in de rug te geven. Op die manier hopen ze dat het grote culturele aanbod in Brussel niet opdroogt na deze crisis. 

Concreet gaat het over twee specifieke maatregelen voor organisaties en cultuurwerkers: 

  1. Er wordt een eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro in het leven geroepen voor alle culturele en creatieve organisaties die getroffen zijn door de Covid-19-crisis. Deze eenmalige premie is bestemd voor alle Brusselse organisaties in de culturele en creatieve sector, zowel de profit organisaties als die zonder winstoogmerk. De premie dient door de organisatie uitdrukkelijk te worden aangevraagd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, met behulp van een formulier dat binnenkort online beschikbaar zal zijn.

  2. Daarnaast maken cultuurwerkers aanspraak op een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro. De Brusselse regering maakt hiervoor een fonds van 5 miljoen euro vrij om zo de inkomstenverliezen waar cultuurwerkers, door het afschaffen of uitstellen van evenementen, mee te maken hebben te compenseren. Deze maatregel is specifiek bedoeld voor die groepen die geen toegang hebben tot tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht.

“Met dit pakket aan maatregelen van 8,4 miljoen euro willen we te allen prijze vermijden dat deze culturele bloeitijd na de Covid 19-crisis zou stokken,” zegt Brussels minister voor Financiën en Begroting Sven Gatz.

Ten slotte denkt de Brusselse regering, samen met de Vlaamse en Franse gemeenschapscommissie, verder na over specifieke relance- en heropstartmaatregelen om de cultuurwerkers en creatieve geesten van het gewest te ondersteunen. 

Meer informatie vind je terug in het persbericht van Brussels minister Sven Gatz. 

VI.BE zkt stagiairs 2022

Reclame