VI.BE

Prestaties aangeven bij PlayRight

Na je aansluiting als lid bij PlayRight is het de bedoeling dat je al je uitvoerende prestaties als muzikant gaat aangeven. Hiervoor kan je een beroep doen op een online toepassing.

06.12.19

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Als je je bij PlayRight aansluit voor het beheer van je naburige rechten als muzikant, krijg je een persoonlijke dossierbegeleider. Aan hem/haar moet je met behulp van een aangifte laten weten aan welke opnames je hebt meegewerkt. Dat kan je online doen via het PlayRight-portaal.

Er is geen informatie-uitwisseling of centrale databank van de verschillende beheersvennootschappen. Het is dus niet omdat je je nummers al bij Sabam hebt aangegeven dat ze automatisch bij PlayRight bekend zijn. Bovendien gaat het ook om verschillende hoedanigheden. Als je dus zowel componist/auteur als uitvoerder bent, ga je zowel bij Sabam als bij PlayRight een aangifte moeten doen van al je werken.

In het aangifteformulier geef je eerst en vooral aan welke rol jij hebt gespeeld bij de opname. Deze verdeling wordt gebruikt in de berekening van de vergoeding per artiest. Muzikanten kunnen kiezen tussen twee categorieën: die van hoofdartiest/dirigent of sessiemuzikant. 

  • De eerste categorie (15p) is voor hoofdartiesten (featured artists) en dirigenten/orkestleiders. Deze rol wordt toebedeeld aan de muzikant(en) of dirigent met een hoofdrol binnen die muzikale opname en moet kunnen bewezen worden. Dit kan bijvoorbeeld door het contract voor te leggen met het label waarop een opname uitgebracht werd. Indien binnen de band niet gedragen wordt door één of meerdere personen of geen onderscheid wordt gemaakt tussen de muzikanten, kan iedereen gelijkwaardig worden aanzien als hoofdartiest.
  • De tweede categorie (5p) is voor sessiemuzikanten of muzikanten/zangers die geen hoofdartiest (non-featured artists) zijn. Backing vocals kunnen hier bijvoorbeeld ook onder vallen. Per instrumentengroep (toetseninstrumenten, mechanische instrumenten, percussie, snaarinstrumenten, vocalen, gestemde percussie en blaasinstrumenten) kan je 5 punten krijgen tot een maximum van 15 punten. Als je dus 3 of meer instrumentengroepen inspeelt, kan je evenveel rechten als een hoofdartiest krijgen. Als je hoofdartiest bent en je speelde meerdere instrumenten, komen daar niet nog eens 5 punten extra bij.

Als je  op één opname meerdere instrumentlijnen hebt gespeeld, kan dit dus een weerslag hebben op de puntenverdeling. Zorg ervoor dat je altijd op een of andere manier kunt bewijzen welke instrumenten je hebt gespeeld (bv. mailverkeer, contract, factuur, verklaring van de producent, cd-boekje …).

Een voorbeeld:
Je bent een singer-songwriter, en voor de opnames van je jongste EP heb je 2 achtergrondzangeressen en 2 extra muzikanten betrokken. De ene muzikant heeft instrumenten uit 2 groepen ingespeeld, de andere instrumenten uit 3 groepen. In dat geval krijg je zelf 15 punten als hoofdartiest, de twee zangeressen elk 5 punten en de muzikanten achtereenvolgens 10 en 15 punten als sessiemuzikant. In totaal heb je dan 50 punten die staan voor 100% van de inkomsten voor die opnames. Dat houdt in dat elke 5 punten garant staan voor 10% van de rechten en je zelf dus 30% van de naburige rechten voor dit nummer zal ontvangen.

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.