VI.BE

Nummers aangeven bij Sabam

Na je aansluiting als lid bij Sabam is het de bedoeling dat je al je muziek gaat aangeven. Hiervoor kan je een beroep doen op een online toepassing, ook wel eServices genoemd.

04.12.19

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Sinds 2020 moet alles online via de eServices gebeuren en is Sabam paperless. Het is niet nodig een cd of partituur op te sturen, tenzij je je werk wilt aangeven in de categorieën klassiek of jazz.

De aangifte van je composities is een essentiële stap in het beheer en de verdeling van je rechten. Een onvolledige of laattijdige aangifte kan de uitbetaling van je rechten dan ook aanzienlijk vertragen. Daarom kan je je werken het best aangeven zodra je ze live begint te spelen of wanneer je ze opneemt. 

Bij de aangifte van een nummer kies je de optie ‘onuitgegeven werken’, zelfs wanneer je een overeenkomst afsloot met een uitgever of publisher. Als auteur kan je namelijk geen muziekwerken aangeven als ‘uitgegeven werk’. Deze optie is enkel van toepassing voor een publisher. Er wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen mechanische rechten en uitvoeringsrechten.  Mechanische rechten slaan op het kopiëren van je werk, terwijl uitvoeringsrechten slaan op een publieke uitvoering door bijvoorbeeld de radio of bij live concerten. De verdeling die je met de andere songwiters afgesproken hebt, kan je gewoon voor beide categoriën gebruiken. Het kan wel zijn dat een publisher maar op een van beide categoriën werkt en de verdeling daarom ook afwijkt.

Wanneer je een publishingcontract afsloot, zal de aangifte normaal door de publisher gebeuren. Het blijft uiteraard mogelijk om je nummer als auteur zelf aan te geven. Indien zowel de publisher als de auteur aangifte doen, zullen deze samengevoegd worden. In het geval van een split copyright (een song waarbij niet alle auteurs/componisten vertegenwoordigd worden door dezelfde uitgever) is de aangifte door de auteur/componist wel van belang. Dit om het juiste aandeel van iedere rechthebbende in het werk te kennen, alsook om de latere verdeling van dit aandeel met de betrokken uitgever correct te kunnen uitvoeren.

Een nummer dat geschreven werd door meerdere auteurs/componisten moet op één formulier worden aangegeven dat getekend wordt door alle auteurs, ook al is niet iedereen lid van Sabam. Bij het aangeven van je nummers kan je ook aanduiden volgens welke verdeelsleutel de rechten voor dat nummer moeten verdeeld worden. Je kan hier je mede-auteurs en -componisten opgeven, waarna zij de verdeling moeten goedkeuren. Heb je een foutje gemaakt? Geen probleem. Je kan de nummers gewoon opnieuw aangeven en de laatste aangifte zal de eerdere vervangen. 

Alle nummers die worden aangegeven, worden automatisch onder de categorie ‘lichte muziek’ ingedeeld. Als je van mening bent dat jouw werken tot jazz of klassiek behoren, moet je een partituur of een opname meesturen met de aangifte. Die zal dan door de Commissie Classificatie van Sabam beoordeeld worden. Als de voorgestelde classificatie wordt aanvaard, zal dat werk een hogere puntenranking krijgen en zal het meer inkomsten kunnen genereren.

Nog enkele belangrijke opmerkingen:

  • Een depot is niet hetzelfde als een aangifte, enkel een correcte aangifte leidt tot een correct beheer van je rechten. Het depot dient dan weer om je creatiedatum formeel vast te leggen met het oog op bewijs van jouw auteursrecht.
  • Naast het aangeven van je werken is het ook belangrijk om je werken – zeker online – steeds goed te taggen. Als je bijvoorbeeld je muziek op YouTube plaatst, raden we aan om er zo goed mogelijk bij te vermelden wie de rechthebbenden zijn. Enkel op die manier kan Sabam je werken terugvinden in de lijsten die door YouTube worden doorgegeven.
  • Een aansluiting bij Sabam geldt voor je hele repertoire, niet alleen voor de nummers die je aangeeft. Je kan er dus niet voor kiezen om voor bepaalde nummers wel en voor andere nummers niet vertegenwoordigd te worden. Als er niet-aangegeven werken onder jouw naam opduiken in playlists, zal Sabam deze behandelen zoals wel aangegeven nummers en jou op de hoogte brengen om zo snel mogelijk de aangifte in orde te brengen zodat de inning en verdeling verder verwerkt kan worden.

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.