VI.BE

Morele rechten van een muzikant

Uitvoerend muzikanten leveren een prestatie door op een opname mee te spelen, te zingen etc. Om de persoonlijke band te beschermen die een uitvoerend muzikant met zijn/haar prestatie heeft werden twee zgn. morele rechten rechten in het leven geroepen.
 

04.12.19

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Uitvoerende artiesten hebben twee groepen morele rechten:

  • Het integriteitsrecht of recht op eerbied: ze kunnen zich verzetten tegen wijziging of misvorming van hun prestatie wanneer ze vinden dat hun eer of reputatie geschaad wordt. Dit morele recht is gaat dus minder ver dan dat van de auteur. In geval van betwisting zal het steeds de rechter zijn die oordeelt of de reputatie of eer in het gedrang komt. 
  • Het vaderschapsrecht of paterniteitsrecht: uitvoerende artiesten mogen ‘overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken’ vragen dat hun naam vermeld wordt. Wanneer een orkest muziek (in)speelt, zullen bijvoorbeeld niet alle namen van de muzikanten op de hoes of de affiche moeten staan. Muzikanten kunnen er ook voor kiezen om helemaal niet vermeld te worden of indien gewenst met een pseudoniem.

Er is geen zgn. divulgatierecht voor uitvoerende kunstenaars. In tegenstelling tot de auteur kan de uitvoerende kunstenaar dus niet beslissen of hij/zij een werk klaar acht voor publicatie en of hij/zij het wil meedelen aan een publiek.

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.