VI.BE

Inning en verdeling door SIMIM

SIMIM gaat voor producenten vergoedingen innen die voortkomen uit de billijke vergoeding, leenrecht, doorgifte via de kabel en heeft bijvoorbeeld ook een beperkt mandaat voor online gebruik van de opnames van haar leden.
 

06.12.19

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

SIMIM int en verdeelt als beheersvennootschap voor de naburige rechten van producenten voor deze vormen van gebruik van opnames:

  • Billijke vergoeding: telkens wanneer een opname via de radio wordt uitgezonden of wordt gespeeld buiten de familiekring (de wet heeft het over ‘mededeling op een openbare plaats’), bv. op een fuif, in een café of in een winkel, moet een vergoeding worden betaald aan de muziekproducenten en de uitvoerende artiesten die op de opnames meespelen. Voor de inning van de billijke vergoeding doet SIMIM net als PlayRight beroep op Unisono. De geïnde bedragen worden aan SIMIM en PlayRight doorgestort, elk voor de helft, en zij zorgen voor de verdeling naar de rechthebbende producenten en artiesten. De billijke vergoeding is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor SIMIM. Radiozenders geven aan SIMIM gedetailleerde playlists, en voor de andere sectoren worden gebruikersstatistieken opgemaakt. Die worden gekoppeld aan het repertoire dat door de producenten bij SIMIM is aangegeven, en op die basis worden de rechten verdeeld.
  • Kopieën voor eigen gebruik: een klein stukje van het aankoopbedrag van blanco dragers en apparaten die kunnen worden gebruikt om kopieën te maken (CD-R, DVD-R, harde schijven, …) is bedoeld voor de producenten. Die bedragen worden geïnd door Auvibel, die dan 1/3 doorstort naar SIMIM. Zij zorgen dan voor de verdeling onder de producenten. De andere delen gaan naar de auteurs/componisten (Sabam) en uitvoerende kunstenaars (PlayRight). 
  • Leenrecht: als producent heb je het exclusieve recht om verhuringen of uitleningen (bv. via bibliotheken) van je opnames toe te staan. Bij het uitlenen van je werken heb je recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt geïnd door de beheersvennootschap Reprobel, die de bedragen doorstort naar Auvibel, die doorstort naar SIMIM waarna het geld uiteindelijk bij de rechthebbenden toekomt (iedereen nog mee?).
  • Doorgifte via de kabel: platenproducenten kunnen aan kabelmaatschappijen de toestemming geven om nummers uit hun catalogus te verspreiden, maar hebben hiervoor wel recht op een vergoeding. SIMIM int deze bedragen rechtstreeks bij de kabelmaatschappijen.
  • Vergoeding voor achtergrondmuziek: voor het maken van reproducties voor achtergrondmuziek of compilaties voor aerobics- en fitnessinstructeurs is de expliciete toestemming van de producenten nodig.  Er werden tarieven ontwikkeld voor traditionele achtergrondmuziek, compilaties voor aerobics- en fitnesslessen en muziek op harde schijf die bv. in winkels of horecazaken gebruikt wordt als achtergrondmuziek. In de praktijk is het Sabam die alle inningen en administratie doet, en de geïnde bedragen doorstort naar SIMIM.
  • Gebruik op het internet: als de muziek die jij als producent uitbrengt gebruikt wordt op websites, internetradio’s, … dan heb je recht op een vergoeding. SIMIM verleent momenteel licenties voor webcasting/streaming, podcasting, achtergrondmuziek op websites en audiovisuele producties die exclusief op het internet worden uitgezonden. Merk op dat de inning van rechten voor producenten voor het gebruik van hun muziek op platforms als YouTube, Spotify en Deezer niet door SIMIM gebeurt. Die vergoedingen worden rechtstreeks uitbetaald door deze platforms, via de online distributeur (aggregator).
  • Reproductie voor audiovisuele producties: als door jou geproduceerde muziek gebruikt wordt in een film, feuilleton, TV-quiz, documentaire, etc. dan heb je daarvoor recht op een vergoeding. SIMIM regelt deze toestemmingen collectief, en ontwikkelde een aantal tarieven die je kan checken op hun website.

SIMIM heeft een aantal akkoorden gesloten met zusterorganisaties in het buitenland, waardoor ook daar rechten geïnd kunnen worden als jouw muziek gebruikt wordt.

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.