VI.BE

Inning en verdeling door Sabam

Als je lid bent van Sabam zal die beheersvennootschap het gebruik van jouw werk opvolgen en vergoedingen innen waar mogelijk. Daarnaast moeten de auteursrechten ook nog correct verdeeld worden.

04.12.19

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Er wordt geïnd wanneer je werk geheel of gedeeltelijk geëxploiteerd wordt. Daarin onderscheidt Sabam volgende categorieën:

  • Publieke mededelingsrechten: Deze inningen gebeuren telkens wanneer jouw muziek openbaar uitgevoerd wordt: live op een podium (door jezelf of iemand anders), maar ook op radio en televisie, op een feestje, in de bioscoop, een winkel enzovoort. Ook gebruik van muziek op het internet valt (deels) onder de uitvoeringsrechten. Wordt je muziek dus gebruikt op Spotify, Apple Music, YouTube, Facebook, blogs en andere sites, dan zal daar in principe een vergoeding voor verschuldigd zijn. Het online platform is daar zelf verantwoordelijk voor als host. In de praktijk heeft Sabam nog geen overeenkomsten met alle gebruikers en op het internet is het vaak lastig het gebruik te traceren of een vergoeding af te dwingen. Een overzicht van de deals die Sabam al gesloten heeft vind je hier (onderaan).
  • Mechanische rechten zijn verschuldigd telkens een producent je werken op een drager reproduceert. Zowel geluidsdragers als beelddragers en digitale formaten komen in aanmerking. Bij fysieke producten (cd, dvd, bluray, etc.) worden de mechanische rechten geïnd bij het persen. In het geval van een digitale reproductie gebeurt de inning pas bij verkoop of exploitatie, bijvoorbeeld in een downloadstore of op een streamingplatform. Veel meer info over mechanische rechten vind je hier.
  • De wet bepaalt dat iedereen het recht heeft om voor persoonlijk gebruik een privékopie te maken van de werken die rechtmatig openbaar gemaakt zijn. Dit ‘thuiskopierecht’ geeft recht op een vergoeding voor het auteursrecht en de naburige rechten. Deze inning wordt in de praktijk geïnd via heffingen op de verkoop van toestellen waarmee gekopieerd kan worden en blanco cd’s, harde schijven, USB-sticks, ... 
  • Leenrecht: ook voor het uitlenen van je werken via instellingen die door de overheid erkend of georganiseerd worden (vb. bibliotheken, mediatheken), heb je als auteur recht op een vergoeding.

Het innen van de verschuldigde auteursrechten gebeurt op 2 manieren:

  • Individuele inningen vinden plaats wanneer Sabam al op voorhand weet welk(e) werk(en) iemand wil gaan gebruiken . Dat is bijvoorbeeld het geval bij het persen van cd’s (zgn. mechanische reproductierechten), live uitvoeringen (via de opgave van gespeelde werken), synchronisatie (koppeling van muziek aan beelden) en sommige vormen van online muziekgebruik. De verschuldigde tarieven zijn dan op voorhand gekend.
  • Als het gebruikte repertoire en de rechthebbenden niet op voorhand bekend zijn, spreekt men van collectieve inningen. Collectieve inningen gebeuren bijvoorbeeld bij radio- en tv-zenders, winkels, horeca-zaken, YouTube, Spotify, etc. De gebruiker krijgt dan als het ware de toelating om uit het volledige Sabam-repertoire te putten.

De verdeling (repartitie) van de auteursrechten die Sabam geïnd heeft, gebeurt volgens een jaarlijks vastgelegde repartitiekalender.  Rechten uit openbare uitvoering van muziek worden bijvoorbeeld in juni en oktober uitbetaald.

Aangezien er vaak meerdere rechthebbenden zijn voor een werk, moeten die inkomsten verdeeld worden. Daarvoor wordt de verdeelsleutel gebruikt die je zelf hebt ingevuld op je aangifteformulier.

De individuele inningen worden rechtstreeks aan jou en je eventuele mede-auteurs uitbetaald na aftrek van de werkingskosten (max. 25%) en roerende voorheffing. Voor de collectieve inningen worden deze rechten verdeeld pro rata: de meest populaire werken krijgen het grootste stuk van deze rechten. Dit gebeurt via een puntensysteem dat rekening houdt met de tijdsduur en ook met de aard van het werk. Een klassiek werk (6,5 punten) of een jazz-nummer (5 punten) krijgt om historische redenen een hogere puntenwaarde dan een pop- of rocknummer (3 punten). 

Download een uitgebreide brochure van Sabam om je wegwijs te maken in hun systeem van inning en verdeling.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.