VI.BE

Inning en verdeling door PlayRight

PlayRight zal de rechten gaan innen voor alle vormen van gebruik waartegen je je als uitvoerende kunstenaar niet kunt verzetten (de zgn. ‘dwanglicenties’), namelijk het draaien van je opnames op radio & tv, in horecazaken, op fuiven, …

06.12.19

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

PlayRight int voor vijf categorieën rechten. We zetten ze even op een rijtje:

  • De billijke vergoeding: een vergoeding die betaald moet worden voor het publiek gebruik van het repertoire van uitvoerende kunstenaars. Muzikanten kunnen volgens de wet immers niet verhinderen dat hun uitvoeringen worden gespeeld in het openbaar (dwanglicenties). Als tegemoetkoming wordt hiervoor een vergoeding geïnd bij de radio-omroepen en bij uitbaters van openbare plaatsen waar muziek gespeeld wordt (handelszaken, horecazaken, kerstmarkten, discotheken, etc…). Deze vergoeding wordt billijk genoemd omdat ze het resultaat is van onderhandelingen tussen de beheersvennootschappen voor naburige rechten en de gebruikersgroepen die die vergoeding moeten betalen. Voor de inning van de billijke vergoeding doet PlayRight beroep op Unisono.
  • De vergoeding voor privékopie: de wet bepaalt dat iedereen het recht heeft om voor persoonlijk gebruik een privékopie te maken van de werken die rechtmatig openbaar gemaakt zijn. Dit ‘thuiskopierecht’ geeft recht op een vergoeding voor het auteursrecht en de naburige rechten. Deze inning wordt in de praktijk geïnd via heffingen op de verkoop van toestellen waarmee gekopieerd kan worden en blanco cd’s, harde schijven, … Deze vergoeding wordt geïnd door de beheersvennootschap Auvibel en het deel bestemd voor de uitvoerende kunstenaars wordt verdeeld door PlayRight.
  • De kabelrechten: Voor het doorgeven van je werk via de kabel worden er kabelrechten geïnd bij de kabeldistributiemaatschappijen. 
  • De vergoeding voor commerciële verhuur: wanneer je een opname waarop je hebt meegespeeld uitgeleend wordt bijeen handelszaak, krijg je volgens de auteurswet ook recht op een vergoeding.
  • Het leenrecht: Je kan het uitlenen van je prestaties door erkende bibliotheken niet verbieden. Maar, in ruil verkrijg je wel een vergoedingsrecht. Bij het uitlenen van je werken heb je recht op een vergoeding. 

Niet elke artiest krijgt noodzakelijk een even groot deel bij de verdeling. Het verdelingsreglement van PlayRight maakt een onderscheid tussen naargelang de categorie van muzikanten waar je in beland bij de aangifte van de opnames. Een hoofdartiest krijgt 15 punten, een sessiemuzikant 5 punten. Het voor de uitvoering van een geluidswerk beschikbaar bedrag aan rechten wordt proportioneel verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars volgens hun muzikale bijdrage in de opname. Na optelling van de punten van alle betrokkenen worden de beschikbare gelden pro rata verdeeld.

De exacte verdelingsregels kan je vinden in het algemeen reglement van PlayRight.

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.