VI.BE

Hoe lid worden bij Sabam?

Er zijn verschillende manieren om lid te worden van Sabam en er zijn uiteraard kosten aan verbonden. Het is ook mogelijk om je lidmaatschap aan te passen aan je eigen noden en wensen.

04.12.19

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Om je te kunnen aansluiten zijn er wel enkele voorwaarden: je moet kunnen bewijzen dat je een auteur of componist bent. In het verleden moest je hiervoor een examen afleggen om je muzikale kennis te bewijzen. Tegenwoordig is het voldoende om minstens vijf werken of werken met een totale duur van minstens vijftien minuten op je naam te hebben staan. Let op: je kan je niet als band aansluiten bij Sabam. Het lidmaatschap bij Sabam is persoonlijk; al wie mee schrijft aan de muziek moet zich dus apart aansluiten.

De eerste stap is een aanvraag tot lidmaatschap in te vullen. Dat kan online of met een fysiek formulier. Let op: sinds begin 2020 moet alles online gebeuren en wordt Sabam paperless.  Als je kiest voor een online aanvraag zal je eerst een mail krijgen waarin je je aanvraag moet bevestigen met een reply. Hierdoor wordt je dossier in behandeling genomen en wordt een aanvraagformulier opgestuurd op basis van de gegevens die je hebt ingevuld. 

Als de gegevens correct zijn, moet je dit formulier ondertekend terug te sturen, samen met een kopie recto verso van je identiteitskaart, een aangiftebulletin voor minstens 5 werken, ingevuld en getekend door alle betrokken rechthebbenden, een geluidsdrager of audiovisuele drager met deze werken en eventueel de teksten. Vervolgens zal je dossier worden voorgelegd aan de Commissie voor Aanvaardingen van de raad van bestuur van Sabam. 

Als de Commissie je aanvraag goedkeurt, zal je een ‘overeenkomst van aansluiting en fiduciaire afstand’ toegestuurd krijgen. Hierin draag je het recht om jouw composities en teksten te exploiteren exclusief over aan de auteursrechtenorganisatie.

In deze overeenkomst kan je het beheer voor bepaalde vormen van gebruik al of niet overdragen aan Sabam. In het contract kan je expliciet ‘voorbehoud maken voor bepaalde rechten’. Sabam onderscheidt in totaal 14 verschillende gebruiksvormen voor muziekwerken. Die staan netjes opgesomd in de statuten van Sabam (Art. 10). Zo zou je ervoor kunnen kiezen om Sabam geen rechten te laten innen voor het ‘uitvoeringsrecht voor het (niet-)interactief gebruik van online werken’, wat erop neerkomt dat jouw muziek online vrij mag worden verspreid zonder dat de gebruikers auteursrechten moeten betalen. Je kan dit doen op het moment dat je lid wordt, maar je kan dit later ook nog aanpassen door gedeeltelijk ‘ontslag’ te nemen als Sabam-lid voor bepaalde exploitatievormen. 

Naar analogie kan je ook kiezen voor welk territorium je het beheer van auteursrechten aan Sabam toevertrouwt. Ofwel is kies je wereldwijd ofwel bepaal je zelf in welke gebieden Sabam voor jou kan innen. Je kan na de aansluiting  ook een gedeeltelijke terugtrekking vragen voor bepaalde landen of grondgebieden. Voor de gebieden waar je Sabam geen mandaat geeft, kan je het beheer nog toevertrouwen aan een andere beheersvennootschap of het beheer zelf in handen nemen.  

Als je wordt toegelaten als lid moet je een maatschappelijk aandeel kopen van €124. Sabam is een coöperatieve vennootschap waarvan alle leden voor een deel eigenaar zijn. Met je maatschappelijk aandeel koop je jezelf een stukje Sabam en word je medevennoot. Het is echter niet verplicht om het aandeel helemaal te kopen: je kan ook een kwart van een maatschappelijk aandeel kopen (€31), maar dan heb je geen stemrecht op de Algemene Vergadering. Naast de kost voor het (kwart-)aandeel, betaal je ook nog eens €75 administratiekosten. Je bent dan voor de rest van je leven lid.  

Je kan uiteraard steeds (deels) ontslag nemen bij Sabam voor het beheer van je rechten. Dit moet ook verplicht per aangetekende brief gebeuren. Het ontslag gaat dan in in het kalenderjaar volgend op je aanvraag, op voorwaarde dat je je aangetekende brief verstuurde in de eerste helft van het jaar.

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.