VI.BE

Hoe lid worden bij PlayRight?

Er zijn verschillende manieren om lid te worden van PlayRight en er zijn niet noodzakelijk kosten aan verbonden. Het is ook mogelijk om je lidmaatschap aan te passen aan je eigen noden en wensen.

06.12.19

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Bij PlayRight kan je kiezen uit twee soorten lidmaatschap: ofwel word je vennoot en koop je eenmalig een maatschappelijk aandeel van €49,57, ofwel kies je voor een gewone aansluiting en dan is het lidmaatschap zelfs gratis. In beide gevallen kan je rekenen op de volledige dienstverlening, maar als vennoot kan je ook invloed uitoefenen op de beslissingen van PlayRight, aangezien je dan mag deelnemen aan de algemene vergaderingen. 

Je kan je lidmaatschap online aanvragen of door de nodige formulieren in te vullen en op te sturen. Je kan je aansluiten als artiest of als erfgenaam van een overleden kunstenaar, het maakt niet uit of die tijdens zijn leven reeds was aangesloten of niet. Als je een agent (manager, boekhouder of andere vertegenwoordiger) machtiging geeft om bepaalde communicatie met PlayRight in jouw plaats te doen, kan hij zich kenbaar maken bij de beheersvennootschap via een aansluitingsformulier. Ook al kies je ervoor je laten te vertegenwoordigen, de uitbetaling zal steeds op jouw rekening gebeuren zonder tussenpersoon en je zal nog steeds een kopie krijgen van alle afrekeningen.

Je kan het lidmaatschap ook op elk moment uitbreiden of inperken door een formulier in te vullen en op te sturen naar members@playright.be of via de post. Zo kan je ervoor kiezen om het beheer van je naburige rechten voor bepaalde exploitatiewijzen of territoria toe te voegen, dan wel te schrappen. Een uitbreiding treedt onmiddellijk in werking van zodra de aanvraag door PlayRight verwerkt is. Wanneer je de opdracht wilt inperken of opzeggen, doe je dat best in de eerste helft van het lopende kalenderjaar en gaat die in vanaf 1 januari van het volgende jaar. Beslis je pas in de tweede helft van het jaar om je lidmaatschap in te perken, dan zal je nog een jaar langer moeten wachten voor deze uitwerking krijgt.

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.